W naszej standardowej ofercie znajd± Państwo szeroki asortyment niejałowej konfekcji medycznej jednorazowego użytku. Wszystkie te wyroby posiadaj± znak CE i s± wpisane do Ewidencji Wyrobów Medycznych, co pozwala na sprzedawanie ich z podatkiem VAT w wysoko¶ci 7%.
Ponieważ wła¶ciciel marki higienax_logo jest producentem włókniny używanej do wyrobów, możemy na zamówienie produkować wszelkie wyroby z włókniny polipropylenowej.
Nasze wyroby standardowe:

Nasza oferta :