Creative Web Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 14,
95-054 Ksawerów k/Łodzi
Tel.  + 42 212 80 28
Fax. + 42 212 81 08

Dział produkcji: + 42 212 80 28 wewn. 226
e-mail: konfekcja@creativeweb.pl

Dział handlowy: + 42 719 07 14 wewn. 130
e-mail: higienax@creativeweb.pl

NIP : 731-17-90-686
Regon: 472384302